Mededeling
Home
Doelstelling
Organisatie
Nieuws
 
Activiteiten
Studiedagen
Medewerking
 
Publicaties
Welzijnszorg en Zingeving
Andere
 
Rustpunt
Historiek
Contact

Andere publicaties


Opvoeden tot Geweld?

Maakt de huidige samenleving ons gewelddadig?

Verslag van de studienamiddag op 7 maart 2008.

 

Soberheid is meer dan alleen maar minder

Verslag van de academische zitting op 24 november 2006.

Klik op de illustratie om de brochure te openen.
 

Een Rijk Verleden
een Nieuwe Toekomst

Een rijk verleden - een nieuwe toekomst. Een betere samenvatting schiet mij niet te binnen wanneer ik de geschiedenis en de evolutie van Sobriëtas naar SAW overschouwde. Ontstaan uit de bekommernis om het welzijn van mensen, is Sobriëtas geëvolueerd naar een denktank over welzijn in onze samenleving vanuit christelijk perspectief.

Prof.dr. Johan Van der Vloet
 
Folder Opleiding Vredeseducatie

Vredes­educatie

In iedere samen­leving is het bewaren en versterken van een leef­sfeer van vrede onmis­kenbaar een buiten­gewoon hoog goed. Gelet op het broze karakter van dat hoge goed, wil de Opleiding Vredes­educatie een breed dienst­verlenings­centrum zijn.

Download hier de folder