Mededeling
Home
Doelstelling
Organisatie
Nieuws
 
Activiteiten
Studiedagen
Medewerking
 
Publicaties
Welzijnszorg en Zingeving
Andere
 
Rustpunt
Historiek
Contact

Contact

Correspondentie-adres

2100 DEURNE - Gen. Slingeneyerlaan 39
Fax nr. 03/326.85.31

Zetel

2140 BORGERHOUT - Moorkensplein 14De website van het S.A.W. werd ontwikkeld door de heer W.S.J. Koopman, een bekend webmaster voor katholieke organisaties in Nederland. Vanaf februari 2008 is deze website operationeel op internet.

De creatie van deze website werd financieel gesteund door het KIM-fonds, een Vlaams katholiek impuls & mediafonds.

Folder Opleiding Vredeseducatie

Vredes­educatie

In iedere samen­leving is het bewaren en versterken van een leef­sfeer van vrede onmis­kenbaar een buiten­gewoon hoog goed. Gelet op het broze karakter van dat hoge goed, wil de Opleiding Vredes­educatie een breed dienst­verlenings­centrum zijn.

Download hier de folder