Mededeling
Home
Doelstelling
Organisatie
Nieuws
 
Activiteiten
Studiedagen
Medewerking
 
Publicaties
Welzijnszorg en Zingeving
Andere
 
Rustpunt
Historiek
Contact

Algemene doelstelling

Het SAW wil in het brede veld van de welzijnszorg een zoekproces van reflectie en bezinning creëren omtrent de plaats van de zingeving in de welzijnszorg. Binnen deze vraagstelling wil het SAW de zinvragen, zoals die uit het veelzijdige veld van het welzijnswerk oprijzen, in gesprek brengen met het christelijk geloof. Het SAW is ervan overtuigd dat het christelijk geloof wegwijzers en inspiratie kan bieden bij het zoeken van mensen naar antwoorden op hun levensvragen.

Toelichting

Welzijnszorg In het welzijnswerk worden werkers geconfronteerd met alle mogelijke situaties die zich in de levensloop van mensen voordoen. Daarbij verschijnt de vraag naar de zin van deze situaties. Zeker in grenssituaties gaan mensen zich vragen stellen over de zin van hun leven. De welzijnswerker wordt dus zeer breed aangesproken en uitgedaagd. Een adequate reactie op deze problematiek veronderstelt immers bij de welzijnswerker zélf een zoekproces waarbij hij impliciete vooronderstellingen omtrent zingeving bewust laat worden. Vervolgens gaat hij ze expliciteren om de situaties waarmee hij geconfronteerd wordt, betekenis te geven. Het SAW wil bouwstenen aanreiken die welzijnswerkers kunnen meehelpen in het proces van het uitbouwen van hun zingevingskader en de ondersteuning van anderen in zinvragen. Het christelijk geloof is een uitnodiging om het hele bestaan zin te geven, inclusief zijn lijden en eindigheid. Het bevat een schat aan ervaring van mensen met dit geloof, waardoor deze zin gegeven hebben aan hun leven. Daarom wil het SAW de christelijke traditie een uitgesproken plaats geven in de dialoog die het wil stimuleren. Tegelijk wil het SAW andere zingevingssystemen niet uitsluiten. Het wil een vrijplaats creëren, waarin gesprek mogelijk wordt op een dialogische basis.

Doelpubliek

Het SAW richt zich tot de vele hulpverleners, betaald of niet, uit de welzijns- en gezondheidszorg en tot alle anderen die interesse hebben voor de relatie tussen zingeving en welzijn.

Middelen

  • Het tijdschrift “Welzijnszorg en zingeving, een christelijk perspectief” Conform de doelstelling reikt het bouwstenen aan die mensen doen nadenken en doen reflecteren over hun zingevingskader (artikels, interviews, reeksen, getuigenissen, ervaringen uit het buitenland, signaleren van literatuur en film...) Het tijdschrift biedt daartoe ook een forum aan alle auteurs, die zich in de algemene doelstelling kunnen inleven.
  • Publicaties, zoals een referatenbundel, een themafolder, of een studieverslag.
  • Organisatie van studiedagen en congressen rond actuele thema's die op het raakvlak liggen van welzijnszorg en zingeving
  • Vormingsinitiatieven, zoals een bijscholingscursus, e.a.
  • Studie en onderzoek, specifiek inzake zingevingsvragen.


Folder Opleiding Vredeseducatie

Vredes­educatie

In iedere samen­leving is het bewaren en versterken van een leef­sfeer van vrede onmis­kenbaar een buiten­gewoon hoog goed. Gelet op het broze karakter van dat hoge goed, wil de Opleiding Vredes­educatie een breed dienst­verlenings­centrum zijn.

Download hier de folder