Mededeling
Home
Doelstelling
Organisatie
Nieuws
 
Activiteiten
Studiedagen
Medewerking
 
Publicaties
Welzijnszorg en Zingeving
Andere
 
Rustpunt
Historiek
Contact

Studiedagen

100 jaar christelijk dienstbetoon

Op de academische zitting ‘100 jaar Sobriëtas/S.A.W.’ in het Provinciehuis op 24 november 2006, mochten we 400 aanwezigen verwelkomen, ondermeer onze bisschop Mgr. Paul Van den Berghe en Mevrouw Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs. Mede door de kwaliteit van de sprekers en het virtuoos pianospel van de Vlaamse componist dirigent François Glorieux, werd het een waardige en hartelijke viering omtrent een eeuw onverpoosde inzet van vrijwilligers en professionelen die inzicht en hulp hebben geboden op het terrein van de verslavingsziekten en andere maatschappelijke knelpunten inzake welzijns-en gezondheidszorg.

Niets werd aan het toeval overgelaten om een nuttig spoor na te laten van deze viering. Zo werd er een rijkelijk geïllustreerde Jubileumbrochure samengesteld over honderd jaar Sobriëtas/S.A.W. Vervolgens is er op verzoek van velen een uitgebreid geïllustreerd verslag beschikbaar met de integrale tekst van de toespraken die een nieuwe visie ontwikkelen over de plaats voor een evenwichtige soberheid bij welvaart en welzijn, vanuit het christelijke perspectief dat hierbij een leidraad en bron van reflectie kan zijn.

Nog even pro memorie de sprekers vermelden en het onderwerp dat ze ontwikkelden. Prof. dr.Peter Nissen van de Radboud Universiteit Nijmegen: Historische terugblik op Sobriëtas: het ontstaan en de rol van de beweging in de sociale geschiedenis. Eerwaarde Broeder René Stockman, Generale Overste van de Broeders van Liefde: ‘De psychospirituele betekenis van soberheid’. Hilde barones Kieboom, voorzitter van de St.-Egidiusbeweging: ‘Hoe soberheid concreet kan werken’. Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering: ‘Soberheid en de hedendaagse Vlaamse samenleving: een politiek perspectief’.

Folder Opleiding Vredeseducatie

Vredes­educatie

In iedere samen­leving is het bewaren en versterken van een leef­sfeer van vrede onmis­kenbaar een buiten­gewoon hoog goed. Gelet op het broze karakter van dat hoge goed, wil de Opleiding Vredes­educatie een breed dienst­verlenings­centrum zijn.

Download hier de folder