Mededeling
Home
Doelstelling
Organisatie
Nieuws
 
Activiteiten
Studiedagen
Medewerking
 
Publicaties
Welzijnszorg en Zingeving
Andere
 
Rustpunt
Historiek
Contact

SAW - voorheen Sobriëtas

Sobriëtas ontstond naar aanleiding van het drankmisbruik bij de arbeidersklasse, onder impuls van de Nederlandse priester Mgr. Alphons Ariëns, die mede aan de wieg stond van de christendemocratie in Nederland. Ongeveer gelijktijdig ging Sobriëtas ook in Vlaanderen van start. De beweging werd in de sociale geschiedenis van die tijd zeer belangrijk en heel wat bekende personen speelden er een rol in. Ze zocht naar een toekomstgerichte manier van leven voor de lagere klassen, maar breidde zich ook uit in allerlei initatieven.

Intussen werden de doelstellingen en activiteiten aangepast aan de noden van onze tijd.

Het S.A.W. is actief op het vlak van studie en vorming, ondermeer inzake ethiek en zingeving in de hulpverlening.

Folder Opleiding Vredeseducatie

Vredes­educatie

In iedere samen­leving is het bewaren en versterken van een leef­sfeer van vrede onmis­kenbaar een buiten­gewoon hoog goed. Gelet op het broze karakter van dat hoge goed, wil de Opleiding Vredes­educatie een breed dienst­verlenings­centrum zijn.

Download hier de folder